Vilkår & Betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse brugerbetingelser (" UT & C'er ") betragtes ord brugt her uanset antal og køn specifikt anvendt og konstrueret til at omfatte ethvert andet nummer, ental eller flertal, og ethvert andet køn, maskulin, feminin eller neutral, som sammenhængen kræver, og følgende definitioner bruges:

 1. Konto: Brugerens personlige konto, oprettet på webstedet, der gør det muligt for brugeren at gøre brug af tjenesterne;
 2. Arbejdsgiver : den juridiske enhed, der køber rekruttering og andre tjenester (såsom annoncering af online plads til ledige stillinger fra Exodius ApS;
 3. Tjenester : tjenesterne, der består af i) at tilbyde og vedligeholde en online jobsøgning platform via webstedet, og ii) at give brugeren adgang til databasen med ledige stillinger fra arbejdsgiverne med henblik på at søge arbejde;
 4. Bruger : den fysiske person, der åbner eller bruger webstedet eller bruger tjenesterne;
 5. Brugerindhold: al information, der gøres tilgængelig af brugeren via hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til uddannelse, joberfaring og anden relevant information med henblik på at søge arbejde;
 6. UT & C'er: disse brugerbetingelser for Exodius ApS;
 7. Websted : webstedet for Exodius ApS tilgængeligt på https://exodius.jobs og alle underliggende sider.
 8. Exodius ApS: et dansk anpartsselskab, stiftet i henhold til lovgivningen i Danmark, og har hovedsæde i Hørsholm Kommune.

Artikel 2 - Generelt

 1. UT & C'erne gælder for brugerens adgang til og brug af hjemmesiden og Exodius ApS levering af tjenesterne til brugeren.
 2. Ved at få adgang til eller bruge webstedet, oprette en ansøgning eller bruge nogen af ​​tjenesterne, anerkender brugeren, at han har læst, forstået og accepterer at være bundet af UT&C'erne.
 3. Alle tilbud, inklusive tilbud, fremsat af Exodius ApS er ikke-bindende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
 4. Eventuelle afvigelser fra UT & C'erne foreslået af brugeren er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem Exodius ApS og brugeren.
 5. Hvis og i det omfang enhver bestemmelse i UT&C'erne erklæres ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelser i UT&C'erne i fuld kraft og virkning. Exodius ApS vil derefter vedtage en ny bestemmelse til erstatning for den ugyldige / ugyldige bestemmelse, hvorved formålet med den ugyldige / ugyldige bestemmelse opretholdes så meget som muligt.
 6. Eventuelle afvigelser fra disse UT&C'er, der til enhver tid anvendes eller tolereres af Exodius ApS til fordel for brugeren, gælder kun for det specifikke tilfælde og giver aldrig brugeren ret til at påberåbe sig en sådan afvigelse på et senere tidspunkt i forbindelse med en anden sag eller til at kræve anvendelsen af ​​en sådan afvigelse som permanent.
 7. Hvis en bestemmelse af UT&C'erne er eller bliver ugyldig, forbliver de resterende bestemmelser fra UT&C'erne i fuld kraft, og Exodius ApS og brugeren indleder konsultationer for at nå til enighed om nye bestemmelser til erstatning for ugyldigheden og / eller ophævede bestemmelser.

Artikel 3 - Adgang til tjenesterne

 1. Under de betingelser, der er beskrevet i disse UT&C'er, giver Exodius ApS brugeren en begrænset, personlig, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar (inklusive ved hjælp af en underlicens) ret til at få adgang til og bruge hjemmesiden og bruge tjenesterne. Brugeren har ret til at få adgang til og bruge webstedet og kun bruge tjenesterne til personlige, ikke-kommercielle formål og inden for formålet med webstedet.
 2. Den måde, hvorpå og under hvilke betingelser Tjenesterne faktisk skal bruges, skal vises for Brugeren på Hjemmesiden.
 3. For at gøre brug af tjenesterne skal brugeren ansøge job på den måde, der er beskrevet på webstedet. Brugeren garanterer overfor Exodius ApS, at det brugerindhold, han leverer til enhver tid er personligt, komplet, opdateret og korrekt. Brugeren er ansvarlig for korrektheden og fuldstændigheden af ​​det leverede brugerindhold såvel som for tilpasningen og / eller suppleringen af ​​brugerindholdet.
 4. Exodius ApS er til enhver tid berettiget til at ændre, tilpasse og / eller opsige tjenesterne uden pligt til at betale erstatning til brugeren, medmindre Exodius ApS er lovbestemt forpligtet til at betale erstatning.

Artikel 4 - Ansøgning

 1. Ved ansøgningen skal brugeren angive fulde navn, e-mail og telefonnummer, som derefter kan bruges til at oprette en ansøgning.
 2. Brugeren acceptere UT&C’er ved ansøgning og giver Exodius ApS ret til at videreformidle navn og kontaktoplysninger til partnere, i det omfang som det forventes for at levere servicen til brugeren. 
 3. Exodius ApS forbeholder sig retten til videreformidling af brugerens CV til specifikke tredjepart i ansøgning, med henblik på at levere en formidling service. Data’en bliver altid behandlet forsvarligt og følger den europæiske datalovgivning GDPR. 
 4. Brugeren skal straks informere Exodius ApS hvis der ønskes at dataen skal slettes hos Exodius ApS og tredjepart.

Artikel 5 - Erstatninger, garanti og udelukkelse af ansvar

 1. Exodius ApS tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige".
 2. Exodius ApS giver udtrykkeligt ingen garanti:
 • a. for tjenesternes egnethed til brugerens formål;
 • b. nøjagtigheden af ​​de data, der leveres af tredjeparter, herunder brugerne og arbejdsgiverne;
 • c. at tjenesterne lever op til brugerens forventninger;
 • d. at Tjenesterne til enhver tid vil være tilgængelige uden afbrydelser på en rettidig, sikker, fejlfri, nøjagtig, pålidelig måde og fri for vira eller malware.
 1. Brugeren anerkender og accepterer, at Exodius ApS ikke har noget kendskab til og / eller interferens i forbindelse med brugerindholdet og anden information, der stilles til rådighed af brugerne via hjemmesiden.
 2. Exodius ApS har udtrykkeligt ingen kontrol over ansættelse af personale hos en arbejdsgiver og garanterer derfor ikke, at brugerens brug af tjenesterne vil føre til, at en arbejdsgiver tilbyder en (ansættelsesaftale). Exodius ApS er udtrykkeligt ikke part i nogen aftale, der kan indgås mellem brugeren og arbejdsgiveren eller i forhandlingerne eller indgåelsen heraf.
 3. Under alle omstændigheder er Exodius ApS ikke ansvarlig for nogen skade for brugeren i tilfælde af force majeure.

Artikel 6 - Forbud

 1. Brugeren har ikke tilladelse til at ansøge og / eller oprette noget brugerindhold, som:
 1. bevidst indeholder forkerte oplysninger og / eller er vildledende;
 2. består af antagelsen om en falsk identitet;
 3. indeholder reklamemeddelelser;
 4. bruger eller indsamler data fra andre brugere med henblik på at bruge disse data til andre formål end fastsat i denne UTC eller for at nærme sig brugerne bortset fra via webstedet.
 5. henviser til profiler, der ikke er angivet på hjemmesiden;
 6. indeholder vira, trojanske heste, orme, bots eller anden software, der kan hindre adgang til hjemmesiden og / eller kan beskadige hjemmesiden og / eller computersystemerne fra Exodius ApS på nogen måde;
 7. Er i strid med gældende love eller forskrifter eller på anden måde er ulovlig eller uforenelig med den offentlige orden eller moral eller på anden måde upassende eller uønsket;
 8. Kan skade Exodius ApS interesser og gode navn

Artikel 7 - Immaterielle rettigheder

 1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom, men ikke begrænset ophavsret, varemærker, databaserettigheder og / eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der vedrører webstedet og tjenesterne, inklusive præsenteret og ikke-præsenteret indhold, bortset fra brugerindholdet, skal være ejet af Exodius ApS
 2. Brugeren giver Exodius ApS en gratis, uigenkaldelig og overførbar ret med hensyn til det brugerindhold, som han placerer på hjemmesiden, til at offentliggøre og reproducere dette brugerindhold, i det omfang det er nødvendigt inden for rammerne af at tilbyde tjenesterne.

Artikel 8 - Privatliv

 1. Brugeren skal levere (personlige) data til Exodius ApS, inden han bruger tjenesterne. Disse data vil blive gemt og behandlet i overensstemmelse med Exodius ApS's privatlivspolitik. Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på https://exodius.jobs.